ویستا دیزل
خانه
منو
محصولات
واردات کامیون های اروپایی
ویستا دیزل
انواع کامیون

انواع کامیون به لحاظ کاربری، محدوده فعالیت، نوع سوخت مصرفی، نحوه تخلیه مصالح، تعداد محورها، تعداد دیفرانسیل ها، ظرفیت حمل بار کامیون تقسیم بندی می شوند.

انواع کامیون

شوالیه آهنی در بین ده کامیون برتر ما مقام اول را از آن خود کرده و از آن به عنوان پادشاه جاده و یک غول کامیون واقعی یاد می کنند.